Terapihund

Hundassisteradterapi

Hundassisteradterapi

Hundassisterad terapi

Forskning visar att hundar har en lugnande inverkan i terapirummet (så länge du inte är hundrädd). En hunds närvaro hjälper till att sänka dina kortisolnivåer och ditt blodtryck . En hund hjälper till att skapa trygghet och allians i terapirummet och bara genom att ha ögonkontakt med en hund så ökar kroppens nivåer av ocytoxin vilket sänker vår stress och ångest. En terapihund kan ha flera olika uppgifter och arbetsområden. Forskning har visat att hunden kan fungera som en social och emotionell bro mellan terapeut och klient. Forskning visar att många blir avspända och har lättare att slappna av med en hunds närvaro och att effekten av terapin ökar. 

Min hunds arbete är att vara ett stöd både för dig och mig i rummet ❤︎

Terapihund, hundassisteradterapi

Vad är terapihundens roll?

Dex är av rasen american bully, och är under utbildning i hundassisteradpsykoterapi. Han är tålmodig och snäll, men också stark, lekfull och glad. Terapirummet är både min och Dex arbetsplats vilket innebär att han inte får leka där. Det är därför viktigt att du inte bjuder in till lek.

Dex interagerar inte på beställning”.

Dex arbete är att vara med i terapirummet. Oftast ligger han i fåtöljen vid min sida men ibland väljer han att lägga sig i soffan intill dig. Dex arbete handlar inte om att göra konster eller interagera på beställning. Han erbjuder dig sitt stöd utifrån sin lust och sina känslor. Hans jobb handlar inte att vara lydig eller vältränad, han är en individ med både styrkor och svagheter precis som du och jag. Hans roll är därför inte att trösta eller prestera utan handlar mer om att vara en trygg bas.

Besök av terapihund?

Är du nyfiken på hundassisterad terapi? Vi samarbetar gärna med behandlingshem, kriminalvård och liknande verksamheter där vi kan komma ut och genomföra samtal eller medverka under möten.

Hundar har ofta en lugnande inverkan och kan minska ilska och känsloutbrott i ett rum. Hunden kan också vara en hjälp för människor som har svårt att öppna sig och prata då forskning visar att det är lättare att bygga relation när det är en hund i rummet.

Är du nyfiken på hur vi skulle kunna hjälpa dig på din arbetsplats? Tveka inte att kontakta mig.

 

terapihund

Terapihund

Vill du att vi kommer till din arbetsplats?