abc

Jakten på självkänsla

Föreläsning

Föreläsning

BOK

ADHD 

ADHD är överrepresenterat bland kriminalvårdens klienter och forskningen menar att det finns ett samband mellan obehandlad ADHD och kriminalitet. Det finns flera teorier som tror sig kunna förklara sambandet, men vad tror personerna själva om anledningen till att de begår brott ? Denna bok är en del av en studie där man syftat till att undersöka sambandet mellan ADHD, självkänsla och kriminalitet.

Hur kan man förstå brottsligt beteeende med hjälp av begreppet självkänsla?

Jakten på självkänsla

Kriminalitet

Vill du anlita mig som föreläsare?

Skola, förening eller myndighet?

Som beteendevetare, kriminolog och terapeut har jag en unik kunskap och erfarenhet utifrån både studier och möten med utsatta människor. Vill du att jag föreläser på din arbetsplats? Kontakta mig för en offert!

Jag har tidigare föreläst för bland annat föreningen Attention, Borås stad, Vänersborgs kommun, brottsofferjouren, svenska kyrkan och frälsningsarmen om ämnen som berör ADHD, missbruk, kriminalitet och ångestsyndrom.

Jakten på självkänsla

Bokrecensioner

Jakten på självkänsla är en viktig bok av flera skäl. Den utgör en alltför sällsynt länk mellan olika perspektiv på missbruk och kriminalitet, det biologiska, psykologiska och det sociala. Boken beskriver i både forskningsresultat och personliga berättelser hur de olika faktorerna påverkar varandra.

Annika Brar -Legitimerad läkare, specialist i psykiatri.

ADHD-problematiken kan lätt bli ”klinisk” på något sätt, inte minst i vetenskapliga sammanhang, men i Jessicas arbete framträder riktiga människor som lever, känner och ger uttryck. Möjligheten att förstå, komma bortom bokstavskombinationen som sådan och få en förståelse för helheten, blir så mycket större.

Oscar Engdahl -Docent, universitets lektor.

Jessicas bok ”Jakten på självkänsla” är en angelägen, mycket tänkvärd och lärorik skildring ur inifrån-perspektivet. Slående är de gemensamma dragen i deltagarnas berättelser. Boken väcker många tankar. Vi kan inte bara se på hur människor går under utan att göra något för att hjälpa dem. Det visar Jessicas bok med en tydlighet!

Ylva Ginsberg -Legitimerad läkare, specialist i psykiatri, medicine doktor.

Jakten på självkänsla
Jakten på självkänsla
Jakten på självkänsla
Jakten på självkänsla
Jakten på självkänsla

xyz

Föreläsning

Boka föreläsning